Verkoopprocedure

Hieronder lees je de verkoopprocedure.

Een tweekapper of een vrijstaand(e) (geschakelde) woning kopen in Laakse Tuinen. Hoe werkt dat?

We bespeuren veel enthousiasme rondom de woningen in Laakse Tuinen. Het kan straks dan ook zo maar gebeuren dat er meer belangstellenden zijn voor één en dezelfde woning. Aan wie wordt de woning dan toegewezen? We willen hier vooraf transparant in zijn. Hieronder leggen we de toewijzingsprocedure dan ook graag aan je uit.

 

#1. INSCHRIJVEN

Op de website is alle informatie over de verschillende woningen op bouwnummerniveau beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan specifieke verkooptekeningen, de technische omschrijving en een koperskeuzelijst. Hierop kun je jouw voorkeur baseren. Je kunt maximaal 3 bouwnummers als voorkeur doorgeven. Jouw inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Per toekomstig huishouden wordt slechts één inschrijving geaccepteerd. Bereid je alvast goed voor, zodat je tijdens de inschrijfperiode snel kunt schakelen.

 

#2. DE TOEWIJZING

Nadat de inschrijftermijn gesloten is, vindt de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun eerste voorkeur toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten. Is er één kandidaat voor een bepaald bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten voor een en hetzelfde bouwnummer, dan geldt de datum en tijd van de voorinschrijving.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting en transparante procedure. Over de persoonlijke toewijzingen zelf kan door ons niet nader gecommuniceerd worden.

 

#3. OPTIE

Na de toewijzing worden kandidaten gebeld die een woning toegewezen hebben gekregen. Je hebt – bij acceptatie van de toewijzing – een optie op die woning. Dit bevestigen we je dan ook nog per e-mail. Daarna plannen we direct een afspraak voor een gesprek bij de makelaar. Heb je helaas geen woning toegewezen gekregen, dan ben je reservekandidaat. Een optie op een woning geldt voor de periode van één kalenderweek vanaf het gesprek bij de makelaar.

Wel een woning
Gefeliciteerd! Je hebt een woning toegewezen gekregen! Wij maken zo spoedig mogelijk een afspraak voor een gesprek met de makelaar.

Geen woning
Helaas, er waren meer kandidaten dan woningen waardoor je geen woning toegewezen hebt gekregen. Als iemand afziet van de optie, dan wijzen we deze woning opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een voorkeur voor dat betreffende bouwnummer. Wij nemen dan contact met je op. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

 

#4. GESPREK MAKELAAR

We streven ernaar om samen met jou voortvarend te werk te gaan. Via de website is er – na de start verkoop – al veel informatie op bouwnummerniveau beschikbaar. Het is daardoor mogelijk om je goed voor te bereiden op het eerste gesprek met de makelaar. Deze voorbereiding raden wij je dan ook aan om te doen. Tijdens het gesprek is er natuurlijk alle ruimte en tijd om vragen te stellen en nog meer over de woning te weten te komen. Ook maken we graag afspraken over de verwachtingen over en weer. Op deze manier is en blijft het kopen van jouw woning een mooi feestje.

 

#5. CONTRACT TEKENEN

Na het gesprek met de makelaar ben je weer een stap dichter bij de aankoop van jouw nieuwe woning. Als je helemaal zeker bent en je wilt de woning definitief kopen, dan wordt de tekenafspraak met de makelaar gemaakt. Samen lopen jullie de overeenkomst (de koop- en aanneemovereenkomst) door. Heb je daar nog vragen over, dan kan de makelaar die beantwoorden. Na het zetten van jouw handtekening is de laatste stap gezet en is het wachten op de start van de bouw.

 

#6. JOUW WONING!

Wanneer aan alle opschortende voorwaarden uit de koop- en aanneemovereenkomst is voldaan, starten we met de bouw van het project. Een opschortende voorwaarde is bijvoorbeeld dat minimaal 70% van alle woningen in het project verkocht moet zijn. Hierover ontvang je van ons dan uiteraard een officieel bericht met de uitnodiging voor het tekenen van de leveringsakte.

 

Heb je specifieke vragen of liever contact met de makelaar? Neem dan contact op met Woonvast Makelaars.

 

Woonvast Makelaars
Stadsring 139
3817 BA Amersfoort

t. 033 422 10 10
e. tuinenindelaak@woonvast.nl